Koncerti


13.10.2018. TDK "Zalktis" sadancošana Limbažos
01.12.2018. TDK "Zalktis" un BDK "Skabardzēni"  koncerts
VEF Kultūras pils 

12.01.2019.
TDK "Zalktis" sadancošana Ķekavā
13.04.2019. TDK "Zalktis" sadancošana Ķekavā
05.05.2019.  TDK "Zalktis" un BDK "Skabardzēni"  koncerts
VEF Kultūras pils