Par Zalkti

 

“Zalktis” ir pats sava ceļa gājējs,

kas mācās zemes spēku un ozola dvēseli.Kolektīvs dibināts 1990. gadā. Tā dibinātāja un ilggadīga vadītāja ir Arta Melnalksne - ap 400 deju autore, daudzas no tām savītas deju uzvedumos, kuros svarīgākās ir latviskās dzīves ziņas un vērtības.

Latvijā deju kolektīvu “Zalktis” nevar sajaukt ne ar vienu citu deju ansambli. Izveidojies pat īpašs apzīmējums “”Zalkša” stils”. Ko tas sevī ietver? Tas ir dejas būtības meklējums. Latviešu deja kā rituāls un tradīcija; latviešu danči kā bezgalīga kustības prieka, humora un kopā būšanas izpausme. Latviešu deja kā priekšnesums, ar kuru paust mīlestību pret Dievu, dabu un cilvēkiem. Latviešu deja - nevis mākslīgs smaids, bet gan patiesas jūtas.


 

Populārākās deju kopas „Zalktis” programmas: „Jas' būs ieti visam cauri”, „Es nemiršu šai zemē”, „Iesim, brāļi, medībās”, „Rīgu redzēt”, „Katram sava laime”, „Malienā noskatīti balles danči”, „Precības jeb tēvs, māte nedev`, zagsimi zagšus”, „Ar saulīti es cēlos”, „Laimes krekls” un „Un tu atkal atnākt nevarēji” priecējušas skatītājus gan Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Slovākijā, Čehijā, Dānijā, Austrijā, Ungārijā, Itālijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Turcijā, Bulgārijā un Vācijā. 

Kopš 1993. gada „Zalktis” ir piedalījies visos Vispārējos Latviešu Dziesmu un deju svētkos. Par tradīciju kļuvusi arī dalība Jaunrades deju konkursos, kuros šajā laikā gūtas dažādas prēmijas un balvas. Tomēr pats galvenais katram dejotājam ir nevis vienkārši dejot, bet pārvērsties - kļūt pašam par deju.